Aktuella anbudsförfarande

RSS

Konkursanbud – GoGreenHost AB:s lager

GoGreenHost AB (”konkursbolaget”) försattes i konkurs den 25 februari 2021 varvid advokaten Carl Johan Friis förordnades till konkursförvaltare. GoGreenHost AB har haft säte i Uppsala bedrivit verksamhet bestående i datacenter, miljöteknik och leverans av fjärrvärme med utveckling, tillverkning, drift, ägande och förvaltning av ingående system. Konkursboet avser nu att sälja bolagets lager genom ett slutet anbudsförfarande. Lagret består av bl a Strömförsörjning enheter, datorsystemenhet...
Read More