Aktuella anbudsförfarande

RSS

KONKURSANBUD HOTELLVERKSAMHET I DANDERYD

Danderyds Gästeri AB, 556346-8742, försattes i konkurs den 17 februari 2021. Bolaget har bedrivit hotellverksamhet från hyrda lokaler på Svärdsvägen 31, Danderyd. Hotellet har 34 rum jämte matsal, kök, konferensrum och bostadsdel för exempelvis ägarfamilj. För konkursboets räkning infordras anbud på rörelsen. Skriftligt anbud ska ha kommit konkursboet tillhanda senast 2021-03-03, kl. 12.00. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att före anbudstidens utgång överlåta verksamheten. För ytte...
Read More