Aktuella anbudsförfarande

RSS

ETT RENT SINNE ABs VERKSAMHET TILL SALU

Ett Rent Sinne AB försattes i konkurs vid Södertörns tingsrätt den 13 maj 2019. Konkursförvaltare är advokat Jakob Callmander. Bolaget har bedrivit städverksamhet med kunder främst inom hemstädning (RUT) och även i viss omfattning med företagskunder. Verksamheten har sysselsatt ca 35 personer och är koncentrerad till i huvudsak Stockholmsregionen. Konkursboet driver verksamheten vidare.
Read More