Aktuella anbudsförfarande

GLAS1 ESKILSTUNA ABs VERKSAMHET TILL SALU

Glas1 Eskilstuna AB försattes i konkurs vid Eskilstuna tingsrätt den 17 april 2019. Konkursförvaltare är advokat Jakob Callmander.
Bolaget har bedrivit glasmästeriverksamhet med särskild inriktning mot tillverkning av aluminiumpartier. Konkursboet driver verksamheten vidare.
Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen. 

Anbud, som ska vara konkursboet tillhanda senast 7 maj 2019, ska vara skriftliga och skickas per e-mail. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att sälja egendomen under hand utan att anbudstiden gått ut.

För ytterligare information, visning och anbudsunderlag vänligen kontakta jur. kand. Malin Sanderson, malin.sanderson@fylgia.se.

Tags