Aktuella anbudsförfarande

ETT RENT SINNE ABs VERKSAMHET TILL SALU

Ett Rent Sinne AB försattes i konkurs vid Södertörns tingsrätt den 13 maj 2019.
Konkursförvaltare är advokat Jakob Callmander.
Bolaget har bedrivit städverksamhet med kunder främst inom hemstädning (RUT) och även i viss omfattning med företagskunder. Verksamheten har sysselsatt ca 35 personer och är koncentrerad till i huvudsak Stockholmsregionen. Konkursboet driver verksamheten vidare.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen.
Anbud, som ska vara konkursboet tillhanda senast 24 maj 2019, ska vara skriftliga och skickas per e-mail. Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätten att sälja egendomen under hand utan att anbudstiden gått ut.

För ytterligare information, visning och anbudsunderlag vänligen kontakta jur. kand. Björn Karlsson, björn.karlsson@fylgia.se.

Tags