Aktuella anbudsförfarande

Konkursanbud – GoGreenHost AB:s lager

GoGreenHost AB (”konkursbolaget”) försattes i konkurs den 25 februari 2021 varvid advokaten Carl Johan Friis förordnades till konkursförvaltare. GoGreenHost AB har haft säte i Uppsala bedrivit verksamhet bestående i datacenter, miljöteknik och leverans av fjärrvärme med utveckling, tillverkning, drift, ägande och förvaltning av ingående system. Konkursboet avser nu att sälja bolagets lager genom ett slutet anbudsförfarande. Lagret består av bl a Strömförsörjning enheter, datorsystemenheter, kylsystem m.m. Anbudsunderlag skickas vid förfrågan. Intresse att delta i anbudsförfarandet anmäls skriftligen via email till Daniel Eriksson via daniel@pn-trading.se. Intresseanmälan ska ha kommit konkursförvaltningen tillhanda senast den 29 Oktober 2021 kl: 14:00. Fri prövningsrätt samt rätt till försäljning utanför detta anbudsförfarande förbehålles. Vid frågor kontakta Daniel Eriksson, 0708-292627 eller daniel@pn-trading.se Theodor Hanson, 08 599 29 000 eller theodor.hanson@lmlaw.se

Tags