Viktig infrmation angående Covid-19

Angående Covid-19

Vi vill att alla våra kunder och personal skall känna sig trygga. 

För allas trevnad och säkerhet, med anledningen av Covid-19,  så har vi infört nya rutiner som grundar sig på myndigheternas rekommendationer.  

  • Besök inte utlämningsstället om du känner dig minsta sjuk eller varit i nära kontakt med någon som är sjuk med influensaliknande symptom. 
  • Vi uppmanar både personal och våra kunder att vara extra noga med handhygien. På vårt huvudlager i Vallentuna där de flesta auktionsutlämningarna sker så har vi även satt upp desinfektionsstationer som alla som vistas på området måste använda.
  • För att förhindra köbildning så har vi även infört kölappsystem. 
  • För att ytterligare minska köbildning så har i utökat utlämningstiderna för de auktioner som har utlämningsställe på vårt huvudlager. Öppettider för utlämning är Onsdag 09:00-11:00 samt 12:00-15:00.
  • Vi försöker hålla minst två meters avstånd mellan varandra.  

Tillsammans så kan vi göra vårt bästa för att förhindra ytterligare spridning.

Tack för Er förståelse och Ert samarbete.