OM PN TRADING
35 ÅR I FÖRTROENDEBRANCHEN
FÖRSTA. ANDRA. TREDJE. SÅLD


34ÅR I FÖRTROENDEBRANCHEN - EN LÅNGSIKTIG PARTNER ATT RÄKNA MED
Utifrån vår långa erfarenhet som tjänsteleverantör åt främst konkursförvaltare, har vi lärt oss värdet av ett ömsesidigt förtroende. Långsiktiga relationer byggda på integritet och kompetens gör att båda parter kan fokusera på sina kärnområden och göra ett bättre jobb.
Världen ser väldigt annorlunda idag jämfört med 1983 när, Peter Eriksson, startade PN Trading AB. På samma sätt har företaget gjort en omvälvande resa, från ett traditionellt auktionshus till att bli en aktör som erbjuder fullskaliga IT-tjänster.
Oavsett tidsepok står emellertid en sak fast- våra uppdragsgivare kan förvänta sig samma kompromisslösa servicenivå på nästa uppdrag som de fick på det senaste. På så vis bygger förtroende och ser fram emot ytterligare 34 år i förtroendebranschen.ETT GRÖNT BESLUT


Om alla i världen levde som vi i Sverige skulle det behövas drygt tre jordklot – men vi har bara en planet. Visste du att det går åt 2 700 liter vatten för att producera den bomull som går åt till en t-shirt?
Bättre ekonomi kan vara ett incitament att handla via våra konkurs- och avvecklingsauktioner, men det är också i högsta grad ett bra beslut för miljön. Merparten av de auktionsutrop som säljs via oss är begagnade. Att inte köpa nyproducerat är ett beslut som våra barn kommer att tacka dig för i framtiden och som din ekonomi kommer tacka dig för idag.MÖT PERSONALEN.


5VÄRDERINGSMÄN FÖRORDNADE AV SVERIGES HANDELSKAMRAR
PN TRADING består idag av 9 anställda, varav fem är förordnade värderingsmän av Sveriges handelskammare.VÅRA TJÄNSTER. • FÖRSÄLJNING

  Vår kundstock är betydande och vi har möjlighet att rikta anbudsunderlag till såväl en snäv krets av intressenter exempelvis inom bioteknikbranschen, som till allmänheten i övrigt. Vi har god kontakt med massmedia och kan med kort varsel nå ut med annonser och reklam i radio samt tidningar till en försvarbar kostnad. Alla uppdrag marknadsförs efter objektens karaktär, vi jobbar aktivt med att marknadsföra oss på vår hemsida, sociala medier eller unika utskick via mail eller fax till ett vårt gedigna branschregister..

 • VÄRDERINGAR

  Den dagen man behöver hjälp med en värdering är det rätt att hitta rätt värderingsman. Vi påstår att vi räknas till dem främsta i branschen på grund av vår stora kunskap och långa erfarenhet. Vi utför professionell värdering av kontorsinventarier, fordon, verktygs-, -maskiner, dator-, server- och kopiatorsutrustning samt särskilt boupptecknings-, skiftes- och försäkringsvärdering av juridiska personer och konkursbon. Genom samarbeten har vi även kompetens att värdera egendom av annan karaktär.

 • DRIFT

  PN Trading tar regelbundet driftsansvar för restauranger, butiker samt andra bolag. Vi ser till att driften upprätthålls efter konkursens inträffande, övervakar lager och inventarier, tar fullt ansvar för hantering av kassa, betalningsterminaler och redovisningsmedel, samt fungerar allmänt som konkursförvaltarens ombud på plats. Vi har mångårig erfarenhet av den här typen av uppdrag då vi genom åren skött driften av flera högprofilerade konkurser.

 • Kontakta oss idag

  Har du några frågor till oss?
  Fyll i formuläret här bredvid.